Auto ISO

Hvornår og hvordan skal man anvende Auto ISO

De fleste fotografer har oplevet skiftende lysforhold ved udendørsfotografering. Hvis du eksempelvis har fotograferet en solopgang eller solnedgang, vil du have oplevet, hvordan lyset i et kort tidsrum kan ændrer farve og intensitet og derved give forskellige udfald af det endelige foto.
Lyset er vigtigt, da et kamera kun kan læse de information, der kommer ind via lys og konverterer dem om til billeder. Men med den hurtigt skiftende lysintensitet, ændres parametrene hele tiden for korrekt eksponering. Derfor bør man konstant ændre på indstillingerne for at opnå den korrekte eksponering. Det lyder i sig selv enkelt nok, men ofte udgør det et problem, selv for professionelle.
Hvis du har befundet dig i samme situation, og arbejdet under hurtige skiftende lysforhold, hvor en hurtig lukkertid er nødvendig for at indfange et bevægeligt motiv, så ved du at man konstant bør ændre ISO indstillingerne, for at indfange øjeblikket med den rette eksponering. I sådanne situationer kan man benytte sig af kameraets Auto ISO.
Hvis man vil fotograferer i lukkerprioritetstilstand, kan lukkertiden indstilles til det minimum, man har brug for, for at fastfryse motivet og sikre sig skarpe billeder. Kameraet vælger så automatisk den bedste ISO-indstilling, for at sikre den valgte lukkertid anvendes, uanset om der sker ændringer med lyset.

 

Hvad er Auto ISO?

Auto ISO findes i de fleste digitale kameraer. Det er en funktion, som gør det muligt for kameraet automatisk at vælge en ISO-værdi for hvert enkelt skud. Man kan bruge Auto ISO i Manuel, Blændeprioritet eller Lukkerprioritetstilstand, men det er nok mest nyttigt, når man anvender lukkerprioritetstilstand. I lukkerprioritet vælger man så den optimale lukkertid for opgaven, og lade kameraets automatik vælge blænde og ISO.

Ved fotografering i lukkerprioritet og auto ISO vil kameraets automatik normalt vælge den største mulige blænde, og derefter øger ISO efter behov for at opretholde den ønskede lukkerhastighed.
For actionfotografer, som f.eks. sports- og dyrefotografer, er en lille dybdeskarphed dog ofte ønskværdig. Hvis du er i en situation hvor du foretrækker en lille dybdeskarphed, så overvej at skyde i Manuel tilstand. Det giver dig mulighed for selv at vælge både lukkertid og blænde, så kameraets automatik kun vælger ISO som den tredje variabel.

 

Hvornår man ikke bør anvende Auto ISO

Auto ISO er ikke ideelt til fotografering af landskaber, arkitektur og andre typer af fotografering, hvor blænde og dybdeskarphed er vigtigere end lukkertiden. Disse typer af fotografering udføres ofte i svagt lys, og næsten altid ved hjælp af stativ. Her behøver man ikke bekymre sig om lange eksponeringstider. Under sådanne omstændigheder vil Auto ISO forsøge at vælge en højere ISO for lavt lys. Dette vil ofte tilføre unødvendig digital støj, hvilket i høj grad er med til at ødelægge billedkvaliteten.
Men også hvis du arbejder under ekstremt kraftigt lysforhold, og eksempelvis vil fotografere dyreliv eller andet hvor du ønsker en lille dybdeskarphed, skal du holde øje med kameraindstillingerne. Kameraet vælger måske en mindre blændeåbning i de situationer, for at kunne opretholde den valgte lukkertid – hvis kameraet altså allerede har valgt den lavest mulige ISO-indstilling. Under sådanne omstændigheder skal du måske øge lukkerhastigheden for at kunne anvende en større blændeåbning, eller helt slukke for Auto ISO.

 

Auto ISO er perfekt til actionfotografering.

Når man skal forsøge at indfange bevægelige motiver, især hvis man arbejder under hurtige skift i lyset eller i svag belysning, kan Auto ISO betyde hele forskellen mellem et godt eller dårligt skud. Normalt vil man vælge at skyde i lukkerprioritet for at kunne fastfryse motivet, men hvis man vil fotografere i blændeprioritet for at kunne styre dybdeskarpheden, indstilles den ønskede blændeværdi, og forudsat at man har valgt Auto-ISO, vælger kameraet så den bedste lukkerhastighed afhængigt af de resterende værdier.

 

Muligheder ved Auto-ISO

De fleste moderne DSLR kameraer og “spejlfri” vil have mulighed for at anvende Auto-ISO. Du kan vælge Auto-ISO-funktionen, tænde den og vælge den laveste og den højeste værdi. Hvis vi antager, at dit kamera understøtter ISO fra 100 til op til 25600. Så kan du vælge ISO 100 som basis og eksempelvis ISO 3200 som den øvre grænse. Kameraets automatik kan derefter kun vælge ISO-værdier mellem 100-3200. På visse modeller kan man også begrænse lukkertiden, som følge af valg af Auto-ISO-funktion og dermed også begrænse den laveste lukkertid som kameraets automatik kan vælge. Så hvis man eksempelvis ikke vil under tider på 1/60 sekund, kan man instille kameraet til dette. Dette kan være med til at undgå rystede billeder grundet lange lukkertider.

 

Vigtigt ved anvendelse af Auto-ISO

Det vigtigste når du bruger Auto-ISO, er at indstille den øvre og nedre ISO-grænse. Den nederste grænse er “normal-standard” for de fleste kameraer. Men det er meget vigtigt at indstille den øvre grænse for ISO-værdien, da kameraet vil vælge høje ISO-værdier for at kunne opretholde den valgte lukkertid, hvis det kniber med lyset. Uden denne begrænsning af den højeste ISO-værdi, vil det kunne resultere i en masse digital støj i billederne. Hvis du kender dit kamera godt, er det tilrådeligt at indstille den maksimale ISO til den grænse, hvor støj ikke er synligt.
Vær også opmærksom på at kameraet i visse situationer måske nægter at udløse, da indstillingerne kan være for lave til den specifikke situation.