Digital støj

Digital støj – hvad er det og hvordan undgås det?

Støj er én af fotografens værste fjender i den digitale verden, men “støj” i denne forbindelse, har nu slet intet at gøre med lyden af dit kamera!

Ældre billede af Hilton Hotelet i Quatar
Hilton Hotel, Doha, Quatar

Støj er et begreb, der i den fotografiske verden refererer til de elektroniske artefakter, der af og til kan ses på digitale billeder. I tidligere tider, hvor vi anvendte fysiske film, ville vi blot have kaldt billedet for “kornet” eller “grynet”.

Forstørrelse hvor der tydelig ses digital støj i de mørke områder

Digital støj vises hovedsageligt i de mørkere skyggeområder og er et resultat af at kameraet forsøger at forstærke de elektroniske signaler, for at producere synlige oplysninger.
Det svarer lidt til at man prøver at indfange en svag radiostation på sin transistor-radio, og signalet er så svagt at der fremkommer “brus” og “sus” i baggrunden, når man skruer op for at høre hvad der bliver sendt på kanalen.

Fotografen forsøger at forstærke signalet ved at skrue op for ISO – man øger følsomheden på censoren, men øger dermed også “støjen”.

  • For at undgå støj, forsøger man at anvende så lav en ISO-værdi som muligt.

Billedstøj opstår for det meste i forbindelse med fotografering i svagt lys med en høj ISO-værdi.

Vejledende ISO-værdier for støjreduktion

Vejledende ISO-værdier, afhængig af kameratype og billedchip, opstår synlig støj på billederne ved værdier større end:

  • Mobiltelefon: > ISO 100
  • Kompaktkamera: > ISO 400
  • Spejlrefleks, begynderkamera: > ISO 800
  • Spejlrefleks, halvprofessionelt: > ISO 1600
  • Spejlrefleks, professionelt: > ISO 3200

Hovedgrupper af støj

Lys- eller luminansstøj, opstår på grund af små variationer i den målte lysstyrke.
Farvestøj, opstår på grund af billedchippens evne til at behandle de røde, grønne og blå pixels.
Banding, opstår fordi de elektroniske kredsløb afgiver varierende mængder af støj, hvilket kan ses som misfarvede striber på billedet.
Hot pixels, opstår som regel ved lange eksponeringstider, hvilket medfører falske lysgengivelser.

Visse billedbehandlingsprogrammer kan, ofte med stort held, efterfølgende reducere en del af den digitale støj.

Sssssshh…
😉