Marts i naturen – tip til naturfotografen

Marts er den første forårsmåned

Marts måned er opkaldt efter Mars, romersk krigsgud.
Det ældre danske navn er Thors måned eller tordmåned, som kan henvise til guden Thor eller til ordet tord, som betyder gødning, idet marts er den måned, hvor sneen smelter og markerne bliver tørre, så der kan køres gødning ud.

Marts byder på gennemsnitstemperaturer på et par grader over frysepunktet og dagene bliver mærkbart længere. Det er stadig koldt, men ude i haven er planterne langsomt ved at få forårsfornemmelser. Der kan stadig være en del nattefrost, og der kan også nå at komme en snestorm eller to. Solen er dog ved at stå ret højt på himlen, og man kan tydeligt mærke, at den varmer. På dage med stille vejr og sol kan man sagtens sidde i skovkanten og nyde naturen og solen.Dagene er også blevet længere, og hen mod slutningen af måneden er det forårsjævndøgn – det tidspunkt, hvor dag og nat er lige lange. Fra nu af begynder dagene at blive længere end nætterne.

Forskellige forårsblomster som følfod, martsviol og blå anemone begynder at vise sig. Også pileraklerne blomstrer nu.

Dyrene

Der er stor aktivitet hos pattedyrene. Det er tiden, hvor bl.a. egern, grævling og mosegris får unger. I yngletiden lever dyrene mere skjult. Nu ser man ikke så meget til dem. Andre dyr som for eksempel rådyr er mere synlige. Om morgenen eller hen under aften står de tit og æder græs eller korn på markerne tæt ved skoven. Kronhjortene kommer også frem i det åbne land for at græsse morgen og aften. Det er samtidig tiden, hvor hannerne fælder deres store og flotte gevirer. Man kan dog stadig se forskel på hanner og hunner. Hunnerne har ikke hannens store og kraftige behåring på halsen.
Hvis foråret kommer tidligt, vil råvildtet kaste sig over de grønne spirer som vælter op af jorden, når evt. sne forsvinder, og foråret nærmer sig. Hvis foråret kommer fra den ene dag til den anden, kan man risikere at støde på råvildt, som ikke umiddelbart kan omstille tarmfloraen til de friske spirer og derved får uorden i tarmsystemet, hvilket ses ved at nogle får diarré.
Anemonerne plejer også at springe ud i marts måned, hvilket råvildtet sætter pris på, hvis der ikke er andet lækkert at æde på reviret. I øvrigt springer anemonerne altid ud før bøgen, da anemonerne har brug for solen, før bøgeskoven lukker til, og solens stråler ikke længere kan nå ned til anemonerne.

I haven er flere af vore almindelige fugle begyndt at synge. Det gælder blåmejse, rødhals, bogfinke, jernspurv og – sidst på måneden – også solsorten. Især solsorten er en rigtig forårsbebuder.
Marts er også tiden, hvor store mængder af fugle trækker gennem landet på vej mod deres yngleområder nord for Danmark. Der er store flokke af gæs og ænder, men man ser også flokke af småfugle som bogfinker, kvækerfinker, sjaggere og mange andre.

Lille korsnæb er bemærkelsesværdig ved at yngle meget tidligt på året. Det forekommer, at den lægger sine æg allerede i december. Det skyldes, at der netop i den periode er flest modne granfrø, og da koglerne stadig er lukkede, er der ikke konkurrence fra f.eks. siskener, der ikke selv kan åbne koglerne.
De første musvåger og fjeldvåger begynder at trække mod nord.

I vandhullet er springfrøen i færd med at lægge æg, og også lille vandsalamander gør sig klar til at yngle.

Havørreden trækker op i åen i løbet af efteråret. Her gyder den, og bagefter tilbringer den vinteren i åen. Når det bliver forår, begynder den at trække ud mod havet.

I søen vandrer gedderne ind på det lave vand for at gyde. På lune og solrige dage kan man se dem plaske rundt på steder, hvor vandet er så lavt, at ryg og rygfinne rager op over vandoverfladen. Nogle af gedderne er kæmpestore, og på gode gydepladser er der er tit mange af dem. De kan fanges nu og frem til fredningen i april.

I marts begynder insekterne for alvor at vise sig. De leder efter nektar, og på piletræer med blomstrende rakler ser man tit en vrimmel af forskellige insekter, hvis det er godt vejr. Det er masser af liv – både om dagen og om natten. Om dagen er det citronsommerfuglen, forskellige takvinger, bier og humlebier, der suger nektar på raklerne.

Aktiviteter og ture i marts

  • Gå en aftentur og lyt til solsortens sang.
  • Tag en tur til søen og prøv, om I kan finde de gydende gedder tæt ved bredden. Man finder især gedderne ved lavvandede bugter med masser af siv og tagrør.
  • På lune aftener og nætter er det spændende at opsøge de blomstrende pilerakler for at kigge på natsommerfugle. Husk lygte.
  • Tag på tur i skoven og engen for at kigge på de store flokke af småfugle, der trækker igennem om foråret.
  • Det er i det tidlige forår, man skal tage på tur til vandhullet for at fange den lille salamander til sit vandhuls-akvarie.