Wind chill factor

Wind chill (factor)

Mange mennesker har oplevet, at de, med en vejrudsigt som lover 5-8 graders varme, har følt det som om, det var frostvejr. Følelsen opstår, når det begynder at blæse.
Menneskets indbyggede termometer er huden, idet det er varmeafgivelsen fra huden, der bestemmer hvor varm eller hvor koldt, vi føler det. Ved udækket hud (f.eks. bar overkrop) vil vi i vindstille vejr føle en bestemt temperatur, men hvis vi har vind, der passerer kroppen, vil vi få en øget afgivelse af varme fra kroppen (afkøling), og vores indbyggede termometer fortæller os så, at det er blevet koldere, selv om den officielt målte temperatur er den samme.

Hvis den målte temperatur er 10 grader, vil kroppen ved en vind på 10 m/s føle det som om, temperaturen kun er 2 grader. Denne temperatur kaldes chill-factor.
Luftfugtigheden har også indflydelse på chill-factoren, men indgår normalt ikke i tabellerne. Ved høj fugtighed har huden svært ved at afgive varme. Det kender vi til, når der er høj temperatur og fugtighed, og hvor man kan blive utilpas af den “trykkende” varme. Ved lav fugtighed får vi en større “fordampning” og mere behagelige forhold. Fugtigheden betyder ikke meget i forhold til vinden, men ved lav fugtighed vil vi have lavere chill-factor.

Wind chill faktoren beregnes ved at at finde gradtallet på den vandrette akse og vindstyrken på den lodrette. Det tal der findes, er et udtryk for, hvor koldt det føles for kroppen, når man færdes ude.

  10°C 5°C 0°C -5°C -10°C -15°C -20°C
 2,5 m/s  8°C  4°C  -3°C  -9°C  -14°C  -19°C  -24°C
 5 m/s  6°C 2°C  -6°C  -13°C  -18°C  -23°C  -27°C
 7,5 m/s  4°C  0°C  -9°C  -17°C  -22°C  -27°C  -31°C
 10 m/s  2°C  -3°C  -12°C  -21°C  -26°C  -31°C  -35°C
 13 m/s  0°C  -6°C  -15°C  -25°C  -30°C  -35°C  -39°C
 15,5 m/s  -2°C -9°C  -18°C  -29°C -34°C  -39°C -43°C
 18 m/s -4°C  -12°C  -21°C -33°C  -38°C -43°C -47°C
20,5 m/s  -6°C  -15°C  -24°C  -37°C  -42°C -47°C -51°C

Kuldeindeks (også VindafkølingsfaktorWind chill (factor) og Chill Index) er den reele nedkøling i temperatur når vinden blæser varmen væk fra den bare hud, i forhold til temperaturen målt i luften med termometer. Det er noget man skal tage alvorligt, især i kolde egne.

Alle har oplevet at + temperaturer med vind, går gennem “marv og ben”, det behøver ikke være livstruende, men der kan opstå risiko for nedkølingforfrysninger og til sidst død. Når man færdes udenfor i arktiske områder med lave temperaturer og selv lav vindhastighed, er uhensigtsmæssig påklædning og udsat bar hud livstruende. Man opdager ikke problemet, før det er for sent.

  • Kuldeindeks (vedvarende og med korrekt påklædning):
  • 0 ºC til -20 ºC: Minimal risiko, men falsk følelse af sikkerhed.
  • -20 ºC til -40 ºC: Lettere forfrysning af blottet hud.
  • -40 ºC til -60 ºC: Forfrysning af blottet hud på kort tid.
  • under -60 ºC: Forfrysning af blottet hud øjeblikkeligt.

Ved vindhastigheder tæt på nul, og hvis man står stille, vil ens kropsvarme opvarme luften tæt på huden og beskytte mod de ellers koldere omgivelser. Dette resulterer i at det faktisk føles varmere end den aktuelle temperatur.

Polarforskerne Paul A. Siple og Charles F. Passel var de første som gjorde opmærksom på dette forhold og i årene 1939-1940 lavede de flere forsøg hvor de frøs vand i en plasticcylinder under forskellige vejrfohold. De fandt hurtigt ud af at indfrysningstiden var afhængig af vandets start temperatur, udenoms temperaturen og vindhastigheden.

 

Den klassiske windchill-formel

Der er ingen fast definition på hvad kuldeindekset helt præcist dækker over, andet end at det er en form for følt temperatur, der forsøges beskrevet. Derfor eksisterer der forskellige formler for hvordan indekset udregnes, og beregningsmetoderne evalueres løbende rundt om i verden.

For danske forhold er kuldeindekset primært et bekvemmelighedsindeks, som dog stadig skal tages seriøst, da vores kulde og blæst sagtens kan fører til ubehag og i værste fald lettere forfrysninger. Men i de polare egne kan kuldeindekset om vinteren blive så lavt, at det kan være kan være decideret livsfarligt at færdes ude, hvis man ikke er ordenligt klædt på.